Πώς οι εταιρείες ιδιωτικών μετοχών ανοίγουν το δρόμο για τη βιωσιμότητα

9
Πώς οι εταιρείες ιδιωτικών μετοχών ανοίγουν το δρόμο για τη βιωσιμότητα

Τα τελευταία χρόνια, οι επενδύσεις με αντίκτυπο έχουν γίνει κυρίαρχο ρεύμα και οι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων (PE) διαδραματίζουν βασικό ρόλο. Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι απορρίπτονται ως «καπιταλισμός που ξύπνησε», οι επενδύσεις με αντίκτυπο είναι μια τάση που ήρθε για να μείνει. Οι επενδύσεις αντίκτυπου επιδιώκουν να δημιουργήσουν θετικό αντίκτυπο επενδύοντας σε βιώσιμες εταιρείες, σε αυτές περιλαμβάνονται εταιρείες ηθικής με κοινωνικό και περιβαλλοντικό σκοπό. Στόχος είναι η υποστήριξη οργανισμών με μετρήσιμο κοινωνικό όφελος.

Οι εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων μπορούν να χρησιμοποιήσουν στόχους βιώσιμης ανάπτυξης για να αξιοποιήσουν τον αντίκτυπο των επενδύσεων

Μια αλλαγή αντηχεί σε ολόκληρη την επενδυτική κοινότητα καθώς γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι οι επενδυτές έλκονται από τη διαρκή ποιότητα των επενδύσεων με αντίκτυπο. Οι PE αλλάζουν συστήματα και διαδικασίες ελέγχου για να ανταποκριθούν σε αυτή τη μετατόπιση.

Για παράδειγμα, η BlackRock, η κορυφαία επενδυτική εταιρεία στον κόσμο, με περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων υπό διαχείριση, ανακοίνωσε ότι το κλίμα θα παίξει κεντρικό ρόλο στις επενδυτικές εκτιμήσεις. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για επενδύσεις αντίκτυπου καθοδηγείται από την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την κλιματική αλλαγή και άλλα ζητήματα βιωσιμότητας. Η επένδυση αντίκτυπου είναι κατάλληλη για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, μπορεί να κλιμακωθεί και να προσαρμοστεί σε όλους τους διαφορετικούς τύπους επενδυτών σε κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, μεγέθη και γεωγραφίες. Οι πιο βιώσιμες εταιρείες ιδιωτικών μετοχών διαθέτουν μοναδικά σετ δεξιοτήτων που τους επιτρέπουν να αντιμετωπίσουν μερικά από τα πιο σοβαρά ζητήματα που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η ανθρωπότητα.

Οι εταιρείες ΑΕ έχουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν απτές ενέργειες που έχουν αποδεδειγμένη επίδραση σε βασικά ζητήματα βιωσιμότητας. Οι ΔΕ παρέχουν επίσης στρατηγική καθοδήγηση που περιλαμβάνει την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών. Σύμφωνα με α Έκδοση PwC Οι εταιρείες PE έχουν ένα πλεονέκτημα στην προσπάθεια να προωθήσουν τη βιωσιμότητα. Εν όψει της «επιτακτικής ανάγκης για επιδιόρθωση, επανεξέταση και αναδιαμόρφωση» η βοήθεια της PE για την επίτευξη ταχείας μετασχηματιστικής αλλαγής, σύμφωνα με τα λόγια της PwC, «τα κεφάλαια PE [have]…η ικανότητα να οδηγείτε τις αλλαγές πιο επιθετικά και γρήγορα από άλλους επενδυτές». Οι εταιρείες PE είναι επιταχυντές που βοηθούν τις εταιρείες να αποκτήσουν κλίμακα και να μειώσουν το κόστος.

Οι εταιρείες PE έχουν συμβάλει στην αύξηση της δημοτικότητας των επενδύσεων με αντίκτυπο

Ο τεράστιος όγκος του κεφαλαίου στο τραπέζι αλλάζει το παιχνίδι. Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε από Δήμητρα, η πρωτοβουλία Net Zero Asset Managers έχει αυξηθεί σε 128 επενδυτές που διαχειρίζονται συλλογικά 43 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το PE είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος κλάδος που έχει δει τεράστια ανάπτυξη με ακόμη περισσότερες προβλέψεις τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με Προσεύχομαιτο μέγεθος των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων PE έχει πολλαπλασιαστεί 6 φορές από το 2004, τριπλασιάστηκε την τελευταία δεκαετία και ο Prequin προβλέπει ότι τα PE θα αυξηθούν κατά 30% μεταξύ 2019 και 2025, όταν τα PE αναμένεται να φτάσουν τα 8,3 τρισεκατομμύρια δολάρια.

το σύνολο του ενεργητικού των ιδιωτικών μετοχών, σχεδόν εξαπλασιασμένο από το 2004 έως το 2019, αναμένεται να αυξηθεί σταθερά τα επόμενα τέσσερα χρόνια

Ένα μεγάλο και αυξανόμενο μερίδιο αυτού του επενδυτικού κεφαλαίου προορίζεται για επενδύσεις αντίκτυπου. Αυτό οδηγεί τι Μάρτιν Κάλντερμπανκ, ο διευθύνων εταίρος της Agilitas, χαρακτήρισε «επανάσταση αειφορίας». Η ταχεία ανάπτυξη των επενδύσεων βιωσιμότητας από εταιρείες πολυαιθυλενίου καθοδηγείται από την αυξανόμενη δημόσια ζήτηση για λογοδοσία για το κλίμα, πολιτική δράση και απαιτήσεις γνωστοποίησης από τις ρυθμιστικές αρχές.

Σε μια συνέντευξη με την Private Equity International (PEI), η Tania Carnegie, η Global Private Equity and Asset Management Leader για την KPMG Impact, δήλωσε σίγουρη για το μέλλον των επενδύσεων αντίκτυπου. Αποδίδει την ανάπτυξή του σε ευρύτερες εκκλήσεις για την εξέλιξη του καπιταλισμού. Λέει ότι οι ΔΥ κατανοούν όλο και περισσότερο τη διασταύρωση του περιβάλλοντος, του κλίματος και των κοινωνικών παραγόντων και αναμένει ότι η κατανόηση των επενδυτικών ευκαιριών θα συνεχίσει να γίνεται πιο ολιστική στο μέλλον.

Απόδειξη ότι η βιώσιμη επένδυση μπορεί να είναι κερδοφόρα

Σύμφωνα με την έκθεση Ceres, οι εταιρείες ιδιωτικών μετοχών επενδύουν στο κλίμα και σε άλλους τομείς που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, επειδή οι επενδυτές βλέπουν τη δυνατότητα για σημαντικές αποδόσεις. Όπως δηλώνει η Calderbank, «υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι η αξιοποίηση της μετασχηματιστικής δύναμης του ιδιωτικού κεφαλαίου για τη δημιουργία περιβαλλοντικής και κοινωνικής αξίας συμβάλλει επίσης σε αξιοσημείωτες οικονομικές αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο».

Εκτός από τη δημιουργία σημαντικής περιβαλλοντικής και κοινωνικής αξίας, η επένδυση στη βιωσιμότητα προσφέρει ισχυρές οικονομικές αποδόσεις. Η επιχειρηματική κοινότητα αναγνωρίζει επίσης την αυξανόμενη ανάγκη προστασίας έναντι λειτουργικού, φήμης και νομικού κινδύνου.

Η Calderbank επαινεί τη βιώσιμη επένδυση λέγοντας: «Η ευθυγράμμιση της αξίας των μετόχων με τον θεμελιώδη σκοπό, καθώς και η μείωση του κινδύνου για τους επενδυτές, μπορεί να δημιουργήσει έναν ισχυρό ενάρετο κύκλο μέσω του οποίου ο θετικός θεμελιώδης αντίκτυπος και οι αποδόσεις των επενδυτών αλληλοενισχύονται και προσφέρουν έτσι τη δυνατότητα εκθετικής απόδοσης. ”

Το ενδιαφέρον για επενδύσεις με επίκεντρο τη βιωσιμότητα αυξάνεται, ενώ όσοι αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν στα υψηλά πρότυπα είναι ευάλωτοι στη διάβρωση της αξίας από τις ρυθμιστικές και καταναλωτικές δυνάμεις.

Περισσότερα κονδύλια εκτρέπονται σε Πηγές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τα ορυκτά καύσιμα διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να γίνουν λανθάνοντα περιουσιακά στοιχεία και τα PE έχουν σημαντικό μερίδιο στον ενεργειακό τομέα. Bloomberg αναφέρει ότι οι PE έκαναν ενεργειακές συμφωνίες αξίας 261 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2017, που αντιστοιχεί περίπου στο ένα πέμπτο της συνολικής συναλλαγής. Το 2020, οι αμερικανικές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων ήταν περισσότερες από 23 δισεκατομμύρια δολάριαπου αντιπροσωπεύει τετραπλάσια αύξηση και το μεγαλύτερο ετήσιο ποσό μέχρι σήμερα.

Όπως αναφέρθηκε από το Green Market Oracle, οι επενδύσεις σε πετρέλαιο εγκαταλείπονται από τους επενδυτές καθώς τεράστια χρηματικά ποσά απομακρύνονται από τα ορυκτά καύσιμα προς όφελος των ουδέτερων εκπομπών άνθρακα επενδύσεων για το κλίμα, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεγάλοι επενδυτές ιδιωτικών μετοχών όπως η BlackRock, η Warburg Pincus και η Riverstone Holdings κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Η βιωσιμότητα είναι ένας σημαντικός παράγοντας στις επενδυτικές αποφάσεις που λαμβάνονται από ορισμένα από τα μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά ταμεία της Βόρειας Αμερικής και οι διαχειριστές κεφαλαίων ανταποκρίνονται στο αίτημα για στροφή από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν ξεπεράσει σημαντικά τα συμβατικά κεφάλαια που επικεντρώνονται στην ενέργεια. Σύμφωνα με τον Preqin, οι επενδύσεις στη συμβατική ενέργεια έχασαν 5,6 τοις εκατό μεταξύ 2010 και 2021, ενώ τα κεφάλαια που εστιάζονται στις ανανεώσιμες πηγές κέρδισαν 8 τοις εκατό στο ίδιο χρονικό διάστημα. Τα κεφάλαια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συγκέντρωσαν 258 δισεκατομμύρια δολάρια τη δεκαετία έως το 2020 και οι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων που εστιάζονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συγκέντρωσαν ρεκόρ 52 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2020, σύμφωνα με το Bloomberg. Το πρώτο εξάμηνο του 2021, το 80 τοις εκατό των ενεργειακών χρημάτων διατέθηκε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή 25 φορές τη χρηματοδότηση περιουσιακών στοιχείων ορυκτών καυσίμων. Οι τράπεζες παρέχουν τώρα περισσότερη χρηματοδότηση σε καθαρές πηγές ενέργειας παρά σε ορυκτά καύσιμα.

Αυξημένη εστίαση σε περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διακυβέρνησης παράγοντες

Στον απόηχο της πανδημίας Covid-19, οι καταναλωτές αγκαλιάζουν τη βιωσιμότητα περισσότερο από ποτέ

Το ESG αναδεικνύεται ως ο βασικός τόπος δημιουργίας αξίας και ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το ενδιαφέρον για τις επενδύσεις αντίκτυπου καθοδηγείται από περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διακυβέρνησης (ESG) παράγοντες*. Τα κρατικά επενδυτικά ταμεία, τα πανεπιστημιακά κονδύλια, τα συνταξιοδοτικά ταμεία των δημοσίων υπαλλήλων και οι κύριοι θεσμικοί επενδυτές ασχολούνται με μια σειρά θεμάτων ESG. Ο Covid-19 φαίνεται να έχει αυξήσει τη σημασία του ESG και οι καταναλωτές έχουν δείξει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη βιωσιμότητα λόγω της πανδημίας.

Οι εταιρείες PE ασχολούνται επίσης με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ESG. Σύμφωνα με έναν άρθρο δημοσιεύτηκε από την BLG (Borden Ladner Gervais LLP), μια κορυφαία καναδική δικηγορική εταιρεία με πλήρεις υπηρεσίες, το ενδιαφέρον για τους παράγοντες ESG από εταιρείες PE έχει αυξηθεί σημαντικά τελευταία. Αυτό αποδίδεται σε δεδομένα που δείχνουν ότι το ESG αυξάνει την αξία και περιορίζει τον κίνδυνο. Ο Carnegie λέει ότι το PE «βαθαίνει» όλο και περισσότερο στο ESG λόγω ανησυχιών που σχετίζονται με τη δέουσα επιμέλεια και τις βέλτιστες πρακτικές που δίνουν προτεραιότητα σε παράγοντες βιωσιμότητας.

Προχωρώντας πέρα ​​από την οικονομική αξία

Εκτός από το ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο διαχείρισης κινδύνου και ένας μοχλός για τη δημιουργία αξίας, τα PE έχουν τη δύναμη να κάνουν τεράστιο καλό, οδηγώντας κεφάλαια εκεί όπου μπορούν να προσφέρουν τα περισσότερα οφέλη. Οι εταιρείες ιδιωτικών μετοχών πρωτοστατούν στις επενδύσεις βιωσιμότητας για να οδηγήσουν σε θετικές αλλαγές. Τα PE δημιουργούν βιώσιμη περιβαλλοντική αξία ενώ υπόσχονται ισχυρές οικονομικές επιδόσεις

Τα PE είναι ιδανικά για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές στον πυρήνα των κλιματικών κρίσεων. Οι PE μπορούν να εφαρμόσουν τεχνογνωσία στη μείωση του κόστους για να δημιουργήσουν αξία μειώνοντας το κόστος της μείωσης του άνθρακα. Η ίδια λογική μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες προκλήσεις βιωσιμότητας. Οι εταιρείες πολυαιθυλενίου μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν τη θέση τους για να μειώσουν τις εκπομπές στις δικές τους δραστηριότητες και στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου τους.

Ορισμένες εταιρείες PE κάνουν τη δέσμευσή τους για βιωσιμότητα ένα βήμα παραπέρα και γίνονται πιστοποιημένες εταιρείες Β. Αυτό σημαίνει ότι τέτοιες εταιρείες πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα επαληθευμένης κοινωνικής και περιβαλλοντικής απόδοσης, δημόσιας διαφάνειας και νομικής λογοδοσίας. Το B Corps βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την οικοδόμηση μιας πιο χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης οικονομίας. Ένας τέτοιος ηγέτης είναι η Generation, με 36 δισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση, οι επενδύσεις τους οδηγούν το είδος της μετασχηματιστικής αλλαγής που απαιτείται για μια καθαρή μηδενική, ευημερούσα, δίκαιη, υγιή και ασφαλή κοινωνία. Η Generation κατέχει ηγετική θέση στις επενδύσεις ESG από το 2004.

Κοινωνικά Υπεύθυνοι Επενδυτικοί Στόχοι και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Υπήρξε ένας χείμαρρος εταιρικών αναφορών βιωσιμότητας, καρτών βαθμολογίας και δεικτών τρίτων, που μετρούν, παρακολουθούν και ποσοτικοποιούν την απόδοση βιωσιμότητας των εταιρειών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Carnegie, η PE χρειάζεται πρότυπα επιπτώσεων, όπως η εργασία που γίνεται για τα πρότυπα ISO για βιώσιμη χρηματοδότηση και η ΕΕ αναπτύσσει πράσινη ταξινόμηση για βιώσιμες δραστηριότητες.

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ προσφέρουν ένα πλαίσιο τυποποίησης. Οι ΣΒΑ είναι σαν ένα κοινό σύνολο προκλήσεων δράσης ESG που υποστηρίζουν και ενισχύουν η μία την άλλη. Οι ΣΒΑ είναι μια παγκόσμια εντολή που συμφωνήθηκε από 193 χώρες το 2015. Οι ΣΒΑ είναι οργανωμένοι σε 17 στόχους** με αντίστοιχους στόχους και δείκτες. Μια πρόσφατη αναφορά από το Αναδυόμενες Αγορές Private Equity Association Ο (EMPEA) εξέφρασε την υποστήριξή του στις προσπάθειες για την ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης για τις επενδύσεις ΣΒΑ, ενώ είπε ότι οι εταιρείες ΑΕ μπορούν να προσφέρουν «σημαντικά αποτελέσματα σε βασικά θέματα ΣΒΑ».

ο Επιτροπή του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη εκτιμά ότι η επίτευξη των ΣΒΑ θα απαιτήσει περισσότερα από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια – 7 τρισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια επένδυση. Μόνο ένα μικρό μέρος αυτού θα προέλθει από δημόσιους πόρους και αναπτυξιακή βοήθεια, αφήνοντας ένα επενδυτικό κενό στις αναπτυσσόμενες χώρες περίπου 2,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, η Επιτροπή προειδοποιεί ότι «η εκμετάλλευση αυτών των ευκαιριών θα απαιτήσει καινοτόμο σκέψη, συνεργασίες και συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), ομοτίμους και ρυθμιστικές αρχές».

Υπάρχουν ισχυρά οικονομικά κίνητρα που οδηγούν σε επενδύσεις σε ΣΒΑ. Για παράδειγμα, Μόργκαν Στάνλεϋ είπε ότι η άνιση πρόσβαση των γυναικών και των μειονοτήτων είναι μια χαμένη ευκαιρία 4,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Υπάρχουν επίσης στοιχεία που υποδηλώνουν ότι οι επενδύσεις στην ισότητα των φύλων υπερτερούν των επικρατέστερων επενδύσεων. Δεδομένα σε ερευνητική εργασία από Boston Consulting Group δείχνει ότι οι γυναίκες λαμβάνουν λιγότερα από τα μισά των δολαρίων επένδυσης σε σύγκριση με τους άνδρες ομολόγους τους, αλλά έχουν κέρδη διπλάσια από αυτά των ανδρών (78 σεντς ανά δολάριο που επενδύεται σε σύγκριση με 31 σεντς για τους άνδρες).

Οι επιχειρήσεις θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην υλοποίηση ενός πιο βιώσιμου κόσμου και οι ΣΒΑ καλούν ρητά τις επιχειρήσεις να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις και να μεγιστοποιήσουν τα θετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπή Επιχειρήσεων και Βιώσιμης Ανάπτυξης (BSDC), η επίτευξη όλων των SDG θα μπορούσε να δημιουργήσει εκτιμώμενα 12 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε επιχειρηματική εξοικονόμηση και έσοδα.

Προτεινόμενη ανάγνωση

Κατάλογος Κορυφαίων Εταιρειών Ιδιωτικών Επενδύσεων που Εστιάζουν στη Βιωσιμότητα

Κορυφαίες 12 πράσινες εταιρείες ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου

Schreibe einen Kommentar